Bronisław Wiatr

Bronisław Wiatr

Fotografią zainteresował się na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku. W tym czasie rozwiązane zostało Polskie Towarzystwo Fotograficzne i funkcję tę przejęły stowarzyszenia regionalne. W Tarnowie fotoamatorzy skupili się w Komisji Fotograficznej PTTK której przewodniczył Lucjan Rahrensehef. Bronisław Wiatr włączył się w działanie tej komisji. Obydwaj wystąpili z inicjatywą przekształcenia Komisji w "Klub Fotografiki", który został przyjęty do Polskiej Federacji Stowarzyszeń Fotograficznych. Po roku istnienia Klubu prezesem został Bronisław Wiatr, który podjął inicjatywę zorganizowania w Tarnowie ogólnopolskich wystaw fotografii artystycznej i był komisarzem tych wystaw. Wystaw tych zorganizowano pięć.
Pod koniec lat siedemdziesiątych postanowiono przekształcić Klub Fotografiki w Towarzystwo Fotograficzne w Tarnowie. Komitet organizacyjny stanowili: Jan Gomoła, Lucjan Rohrerrschef, Jan Pękala i Bronisław Wiatr. Po powstaniu Towarzystwa, prezesem został Lucjan Rohrenschef, który po roku zrezygnował, a prezesem został Bronisław Wiatr i pełnił tę funkcję przez kilka kadencji. Gdy po latach działania nie wyraził zgody być dalej prezesem, tylko wiceprezesem, Walne Zebranie przyznało mu tytuł Honorowego Prezesa Towarzystwa.
Zainteresowania fotograficzne Bronisława Wiatra to: pejzaż, stare drzewa i architektura oraz portrety. Brał udział w wewnętrznych wystawach Klubu i Towarzystwa Fotograficznego oraz innych. Zorganizował w Tarnowie trzy indywidualne wystawy fotograficzne na temat: zabytki Lwowa, Tysiąclecie Chrztu Rusi w Kijowie, własną wystawę ogólną oraz szereg innych wystaw mniejszego formatu. Przez 15 lat prowadził zajęcia z fotografii w Domu Kultury "Zachęta".

Za działalność na niwie fotografii i społeczną w zakresie kultury turystyki został odznaczony:

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1998r.),
Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi,
Odznaką Za Zasługi dla Ziemi Krakowskiej,
Zasłużony Dla Województwa Tarnowskiego,
Zaslużony Działacz Kultury,
Odznaką Polskiej Federacji Stowarzyszeń Fotograficznych oraz szeregiem innych - za zasługi dla turystyki.

Niedawno przyznano mu tytuł Honorowego Członka Tarnowskiego Towarzystwa Fotograficznego.